R E B A C    R E A L

spol. s r.o.

R E B A C   R E A L,  spol. s r.o.

Zakouřilova 1217/76
14900 Praha 4-Chodov

identifikační číslo: 62916505 
zápis do obchodního rejstříku
proveden dne 27.02.1995 
pod spisovou značkou: C 35651 
vedenou u Měst. soudu v Praze

tel.: +420 602 531 663 
e-mail: rebac@rebac.cz

Made with Mobirise website software